PROFILE KLAS

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/20:

Klasa A, a, G, g

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, biologia chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji, itp.

Przedmiot uzupełniający: podstawy języka łacińskiego

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:
lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatykaKlasa B, b

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, fizyka

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski (kontynuacja) albo j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:
zajęcia doświadczalne z chemii, biologii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji.

Przedmiot uzupełniający: podstawy języka łacińskiego

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, samodzielnie przeprowadzając eksperymenty biologiczne, chemiczne i fizyczne.

Przykładowe kierunki studiów:
lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, biologia, weterynaria, inżynieria środowiska, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, fizyka, bioinżynieria zwierzątKlasa C, c

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:
zajęcia doświadczalne z fizyki w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni, udział w wykładach na uczelniach informatycznych, dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych.

Przedmiot uzupełniający w liceum czteroletnim: statystyczna analiza danych

Do tego profilu zapraszamy: uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowania w popularnych językach, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach nie tylko politechnicznych. Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

Przykładowe kierunki studiów:
informatyka, matematyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, inne kierunki politechniczne, ekonomia, studia w Szkole Głównej HandlowejKlasa D, d

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, chemia, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, chemia, fizyka

Przedmiot uzupełniający w liceum czteroletnim: statystyczna analiza danych

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach (w tym w laboratorium), dodatkowe zajęcia z informatyki dla chętnych

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi lub kierunkami ścisłymi na uniwersytetach, chcących zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem przyrody.

Przykładowe kierunki studiów:
matematyka, chemia, technologia chemiczna, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, biogospodarka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, ochrona środowiska, transport, ekonomiaKlasa E, e

Przedmioty rozszerzone:
historia, geografia, matematyka,

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, geografia, historia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski (kontynuacja) albo j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:
zajęcia z pracownikami Wydziału Zarządzania UW, liczne zajęcia w instytucjach kultury, sztuki i muzeach, spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych czy humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki.

Przykładowe kierunki studiów:
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geologia, historia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodoweKLASA F, f

Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski (kontynuacja) albo j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski (od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: spotkania z pracownikami i doktorantami Wydziału Prawa i Administracji UW, zajęcia w instytucjach kultury i muzeach, spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych, wyjazdowe warsztaty matematyczno-humanistyczne.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o szerokich zainteresowaniach humanistycznych (obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków) oraz związanych z mechanizmami działania społeczeństw i polityki.

Przykładowe kierunki studiów:
prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, psychologia, filologia polska, studia amerykanistyczne, lingwistyka stosowana, filozofia, geologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, polityka regionalna, samorząd terytorialny, archeologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH), ekonomiaKLASA U, u (matematyczna)
Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, fizyka, chemia

Przedmiot uzupełniający w liceum czteroletnim: statystyczna analiza danych
Przedmiot uzupełniający w liceum trzyletnim: metody numeryczne

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 12 osób.

Klasa akademicka objęta patronatem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

OPIS PROFILU
Matematyka prowadzona we współpracy z Wydziałem MIM UW, część lekcji prowadzona przez pracownika Wydziału; program zawiera elementy matematyki wyższej.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia laboratoryjne z fizyki, wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników obu wymienionych wydziałów (uzupełniające program nauczania fizyki i matematyki); zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fizycznej.
Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką oraz innymi naukami ścisłymi, chcących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w tym kierunku. Rozszerzony program nauczania j. angielskiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają najważniejsze prace z zakresu nauk ścisłych.

Przykładowe kierunki studiów:
matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inne kierunki politechniczne, ekonomia, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodniczeOprócz zajęć, wyjazdów i warsztatów dedykowanych konkretnym profilom, wszystkie oddziały biorą udział w wyjazdach integracyjnych na początku klasy pierwszej, tygodniowych wyjazdach narciarskich (oprócz klas maturalnych), Święcie Szkoły, wykładach otwartych i wielu innych przedsięwzięciach. Mogą też wyjeżdżać na kilkudniowe wyjazdy edukacyjne.

Uczniowie klas pierwszych organizują coroczny Dzień Otwarty dla Kandydatów, zaś uczniowie klas drugich akcję „Profil Wita Profil” oraz Otrzęsinową Grę Terenową dla pierwszoklasistów.
Chętni uczniowie biorą udział w projektach i wyjazdach ogólnoszkolnych, w organizacji szkolnych przedsięwzięć m.in. Festiwalu Teatralnego „12 minut” oraz Festiwalu Filmowego „9 minut”, Hoff Garden Party i wielu innych. Mogą również angażować się w działania HoffTV lub międzyklasowe turnieje sportowe (Hoff Liga Kopaczy, Hoff Basket League).

W szkole działa koło fotograficzne (ciemnia fotograficzna), filmowe, teatralne, czytelnicze, psychologiczne oraz zajęcia SKS z różnych dyscyplin sportowych.
Szkolne przedsięwzięcia i wyjazdy dokumentowane są na stronie internetowej szkoły, zachęcamy do obejrzenia fotoreportaży.