PODRĘCZNIKI

Uczniów klas pierwszych zapraszamy do zapoznania się z  wykazem podręczników.
Ostateczna decyzja o wyborze podręczników dla konkretnych klas zapadnie na początku września – na pierwszych lekcjach nauczyciele udzielą stosownych wskazówek.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 1 TRZYLETNIEGO LICEUM 2019/20
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 1 CZTEROLETNIEGO LICEUM 2019/20
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 2 LICEUM NA ROK SZK. 2019/20
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 3 LICEUM NA ROK SZK. 2019/20