UROCZYSTOŚĆ GŁÓWNA
Fot. H. Roszkowska, Ł. Binkiewicz, Sz. Kucharski
Uroczystości 140-lecia naszej szkoły rozpoczęły się częścią oficjalną, na którą przybyli nasi byli dyrektorzy, Wacław Wawrzyniak, Zofia Daruk i Zofia Pietrzak, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy śródmiejskich liceów oraz przedstawiciele władz, a wśród nich:
Poseł na Sejm R.P., Paweł Sajak, Mazowiecki Kurator Oświaty, Karol Semik, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty, Małgorzata Cichostępska, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Włodzimierz Paszyński, Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy, Joanna Gospodarczyk, Naczelnik Wydziału w Biurze Edukacji m. st. Warszawy, Barbara Krępska, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Wojciech Bartelski. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Marzena Cendrowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście, Łukasz Kasprzak, Inspektor Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich, Joanna Kozorowska, Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Śródmieście, Elżbieta Sadowska, Prezes Oddziału Śródmieście ZNP, Ewa Bielińska, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – Śródmieście, Barbara Jurkowska.

W czasie uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie szkole nowego sztandaru, ufundowanego przez Burmistrza Śródmieścia, a siedmiu nauczycieli Hoffmanowej otrzymało z jego rąk nagrody jubileuszowe. Przedstawiciele nauczycieli wręczyli pani dyrektor Zofii Pietrzak tytuł Honorowego Dyrektora Szkoły. Galę uświetniły pokazy tańców i występ szkolnego chóru.

2008 - 2017 Copyright @ IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej. Stronę realizuje Halina Roszkowska