STRONA GŁÓWNA

“Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać”


EGZAMIN GIMNAZJALNY

Zebranie rodziców: 28.02.2019 (czwartek) godz. 17.30 – szkolenie dotyczące procedur egzaminacyjnych i rekrutacji

Prezentacja nt. egzaminu gimnazjalnego i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (dokument pdf)

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2019/2020 (prezentacja PowerPoint)

Harmonogram rekrutacji (dokument Excel)

Harmonogram działań gimnazjalisty (dokument pdf)

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych:

Plan naboru na rok szkolny 2019/2020 (dokument Excel)

Wykaz szkół, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020 (dokument Excel)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie doradcy zawodowego:

DORADZTWO ZAWODOWE