FESTIWAL 12 MINUT – REGULAMIN

logo

REGULAMIN IX FESTIWALU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH „12 MINUT”

 1. Festiwal ma formę konkursu.
 2. Udział w konkursie jest całkowicie darmowy.
 3. Spektakl może zostać zrealizowany przez dowolną grupę uczniów (zespół szkolny lub międzyszkolny).
 4. Forma spektaklu jest otwarta, tzn. dopuszczamy etiudy teatralne, performance, scenki teatralne, krótkie spektakle teatralne, występy muzyczne z elementami gry aktorskiej (nie przyjmujemy kabaretów i skeczy).
 5. Organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego przedstawienia.
 6. Spektakle, których treść uważana jest powszechnie za wulgarną, niemoralną, propagującą rasizm lub/i budzącą obrazę społeczną jak i osobową, nie będą dopuszczone do prezentacji.
 7. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie do scenariusza oraz dodatkowych materiałów artystycznych użytych przez uczestników (muzyka, znaki graficzne, zdjęcia, utwory audiowizualne – w tym filmowe itp.).
 8. Zespół teatralny powinien składać się z aktorów i ekipy technicznej, odpowiadającej za scenografię, rekwizyty i charakteryzację (organizatorzy nie wykonują elementów scenografii). Użycie w sztuce ognia lub dymu musi zostać wcześniej zgłoszone do szefów Festiwalu.
 9. Czas trwania każdego występu nie powinien przekraczać 12 minut. Prosimy o podawanie w karcie technicznej prawdziwego czasu przygotowań i trwania spektaklu.
 10. Czas przygotowania do spektaklu (ustawienie dekoracji, świateł, itp.) nie może przekroczyć 10 minut. Ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
 11. Organizatorzy zapewniają (w ramach swoich możliwości) oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do spektaklu (szczegóły techniczne do uzgodnienia z sekcją techniczną po kwalifikacji grupy).
 12. Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszeniową wraz z deklaracją zgody na publikację wizerunku każdego z uczestników należy przesłać do 26 października na adres festiwal12min@gmail.com. Kartę techniczną należy przesłać do 9 listopada.
 13. Do 5 listopada poinformujemy o przebiegu wstępnej kwalifikacji – lista zakwalifikowanych zespołów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie Festiwalu na Facebooku (www.facebook.com/festiwal12minut) oraz wysłana mailem do zespołów biorących udział w kwalifikacji. Ostateczny program przeglądu (harmonogram) będzie dostępny 16 listopada.
 14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentacji.
 15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu prezentacji wszystkich uczestników.
 16. W skład czteroosobowego jury konkursowego wchodzą: osoby teatru, przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów.
 17. Jury może przyznać jedną nagrodę główną oraz nagrody lub wyróżnienia dla wybranych zespołów i/lub uczestników. Nagroda publiczności przyznawana jest w trybie głosowania internetowego widzów na najlepszy występ.
 18. Ruchem podczas wchodzenia i wychodzenia na teren szkoły kieruje Sekcja Porządkowa. Członkowie Sekcji Porządkowej mogą poprosić o okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) oraz o okazanie torby i/lub plecaka wnoszonego na teren szkoły. Prosimy o reagowanie na prośby i polecenia członków sekcji dla wspólnego dobra oraz porządku i bezpieczeństwa.
 19. Na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie obowiązuje regulamin szkoły dostępny na hoffmanowa.pl.
 20. W przypadku kwestii spornych, niezawartych w regulaminie, ostateczny głos należy do organizatorów Festiwalu.

 

Gdzie szukać informacji i pomocy:

Ola Bukowska      §       Kuba Kalbarczyk      §       Kasia Mazanek       §        Julia Spychała

festiwal12min@gmail.com
facebook.pl/festiwal12minut

Załączniki:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA
 2. KARTA TECHNICZNA
 3. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
 4. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Organizator:

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa
tel.: 22 628 05 45
fax: 22 622 48 35