WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, marzec 2017

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, 14 marca 2017


OFICJALNE WYNIKI:
Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 726
Liczba wydanych kart do głosowania: 558
Liczba kart w urnie do głosowania (razem z “Pogorią”): 520
Liczba głosów nieważnych: 43

Liczba głosów oddanych na Daniela Daczko: 323 62,1 %
Liczba głosów oddanych na Aleksandrę Szwajkowską: 154 27,6 %

Frekwencja wyborcza: 76,9%


Play
Slider