TACY JESTEŚMY, JAK NAS WIDZĄ INNI, 2010-2013


Autor projektu: Adam Rębacz


Projekt jest nawiązaniem do fragmentu “Granicy” Zofii Nałkowskiej i próbą rozstrzygnięcia, jacy jesteśmy w istocie, czy tacy, jak o sobie myślimy, czy tacy, jak nas widzą inni? Jak bardzo te dwa wizerunki różnią się od siebie, który z nich jest prawdziwszy?
Zadanie polega na zrobieniu swojego autoportretu tak, jak chcemy być zapamiętani przez innych. Dzięki użyciu pilota sami kontrolujemy moment otwarcia migawki, każda fotografia jest więc oryginalna i niepowtarzalna, a po latach będzie dla nas piękną szkolną pamiątką.
Projekt fotograficzny “tacy jesteśmy, jak nas widza inni” trwa w Hoffmanowej od 2010 roku i stał się już naszą szkolną tradycją. Co roku na wiosnę urządzamy prowizoryczne studio i zapraszamy chętnych do zdjęć grupowych i indywidualnych.
tacy jesteśmy – 4 (2012)


wciąż tacy jesteśmy, jak nas widzą inni 3 (2011)


tacy jesteśmy jak nas widza inni 2 (2011)


tacy jesteśmy jak nas widzą inni 1 (2010)