ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ:

13.09.2018 (czwartek)
• godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna)
• godz. 17.30 – zebrania rodziców klas 2 i 3 z wychowawcami
• godz. 19.30 – pierwsze zebranie rady rodziców w sali 10
18.10.2018 (czwartek)
• godz. 16.30 – ślubowanie uczniów klasy 1 (sala gimnastyczna)
• godz. 17.30 – zebrania i dzień otwarty
29.11.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 18.30 – dzień otwarty
17.01.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
4.04.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
23.05.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty (informacja nt. zagrożeń ocenami niedostatecznymi)


ZEBRANIA W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH:

13.09.2018 (czwartek)
• godz. 17.30 – zebrania rodziców z wychowawcami
• godz. 19.00 – pierwsze zebranie rady rodziców w sali 10
18.10.2018 (czwartek) –godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
29.11.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – dzień otwarty
17.01.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
28.02.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania
4.04.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
23.05.2019 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty (informacja nt. zagrożeń ocenami niedostatecznymi)