ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ:

7.09.2017 (czwartek)
• godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna)
• godz. 17.30 – zebrania rodziców klas 2 i 3 z wychowawcami
• godz. 19.30 – pierwsze zebranie rady rodziców w sali nr 10

12.10.2017 (czwartek)
• godz. 16.30 – ślubowanie uczniów klasy 1 (sala gimnastyczna)
• godz. 17.30 – zebrania i dzień otwarty

30.11.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – dzień otwarty

11.01.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty

01.03.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – dzień otwarty

12.04.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty

24.05.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty (przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena zachowania)


ZEBRANIA W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH:

7.09.2017 (czwartek)
• godz. 17.30 – zebrania rodziców z wychowawcami
• godz. 19.30 – pierwsze zebranie rady rodziców w sali 10

12.10.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty

30.11.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – dzień otwarty

11.01.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty

01.03.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – dzień otwarty/ zebrania w kl. III

12.04.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty

24.05.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty (przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena zachowania)