SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD SZKOLNY IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej
Bartosz Saładyk – Przewodniczący

Opiekunowie samorządu: Beata Krasuska i Adam Rębacz


Bartosz Saładyk


REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO