REKRUTACJA

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, potwierdzający wolę podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K. Hoffmanowej, składają:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3) kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
4) 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
5) karta zdrowia.

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/19

KLAUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ


PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/19

PLAN NAUCZANIA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/19


PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT