REKRUTACJA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/19 (plik pdf)
ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ (plik pdf)


PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/19
PLAN NAUCZANIA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/19


PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT


KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA
OŚWIADCZENIE KANDYDATA


KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3) 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
4) kartę zdrowia,
5) uzupełnione kwestionariusze pobrane ze strony szkoły (patrz powyżej).