REKRUTACJA

DZIEŃ OTWARTY W HOFFMANOWEJ
28 marca, od godz. 15.30 do 19.00 (wejście bramą od ul. Hożej)
Spotkanie z dyrektorem szkoły o godz. 16.00 oraz 17.30


REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, potwierdzający wolę podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K. Hoffmanowej, składają:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3) kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
4) 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
5) karta zdrowia.

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA


PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/20


PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT