RADA RODZICÓW

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ PRZYJMOWANE:

  • codziennie w godz. 8.00 – 12.00 w pokoju nr 9
  • w czasie, gdy trwają zebrania z rodzicami
  • przelewem na konto, numer podany poniżej:nr konta: BZ WBK 62 1090 2851 0000 0001 0920 9258
    tytuł wpłaty: RADA RODZICÓW IX LO IM. K. HOFFMANOWEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW