PROGI PUNKTOWE

PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT

(UWAGA: są to dane archiwalne, nie mają związku z tegoroczną rekrutacją)

Progi punktowe są co roku inne i nie zależą jedynie od wyników i osiągnięć Kandydatów, ale również od obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji.

Profil/rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
mat-biol-chem (klasy A, G) 172,21 172,83 173,98 178,60
biol-chem-fiz (klasa B) 177,61 173,44 170,55 176,20
mat-fiz-inf (klasa C) 163,99 148,68 166,33 172,80
mat-chem-fiz (klasa D) 162,40 163,90 166,56 177,00
mat-geo-hist (klasa E) 156,57 160,16 161,08 163,20
ang-geo-wos (klasa F) 151,62 151,71 159,88 160,60

PROGI PUNKTOWE W ROKU SZK. 2017/18:
mat-biol-chem (klasa AG) – 177,8
biol-chem-fiz (klasa B) – 175,6
mat-fiz-inf (klasa C) – 173,4
mat-chem-fiz (klasa D) – 172,4
mat-geo-his (klasa E) – 169,4
ang-geo-wos (klasa F) – 167,4
mat-fiz-ang (klasa H) – 173,8