PROFILE KLAS

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/19:

KLASA A, G

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, biologia, chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja), do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 4 7 6
biologia 2 4 4
chemia 2 4 4

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: lekcje j. łacińskiego w klasie pierwszej, zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka


matbiolchemmatbiolchem2matbiolchem3

KLASA B

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, fizyka

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja), do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
fizyka 2 5 3
biologia 2 4 4
chemia 2 4 3

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: koło j. łacińskiego w klasie pierwszej, zajęcia doświadczalne z chemii , biologii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – samodzielnie prowadząc eksperymenty biologiczne, chemiczne i fizyczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, biologia, weterynaria, inżynieria środowiska, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, fizyka, bioinżynieria zwierząt


biolchemfizbiolchemfiz2biolchemfiz3

KLASA C

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
polski, matematyka, fizyka, informatyka

Nauczane języki obce:
angielski (kontynuacja), do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 7 7
fizyka 2 5 4
informatyka 2 3 2

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: w pierwszej klasie zajęcia ze Statystycznej analizy danych będące uzupełnieniem lekcji fizyki, umożliwiające samodzielne prowadzenie eksperymentów i ich analizy, udział w wykładach na uczelniach informatycznych, dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych

Do tego profilu zapraszamy: absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowaniem w popularnych językach, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach nie tylko politechnicznych. Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

Przykładowe kierunki studiów: informatyka, neuroinformatyka, matematyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, inne kierunki politechniczne, ekonomia, studia w Szkole Głównej Handlowej


matfizinfmatfizinf2matfizinf3

KLASA D

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, chemia, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
polski, matematyka, chemia, fizyka

Nauczane języki obce:
angielski (kontynuacja), do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 7 6
fizyka 2 4 4
chemia 2 4 4

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: realizowany w pierwszej i drugiej klasie autorski, innowacyjny program informatyki sprawdzony w programie szkoła w pilotażu programowania, w pierwszej klasie zajęcia Statystyczna Analiza Danych, będące uzupełnieniem lekcji fizyki, umożliwiające samodzielne prowadzenie eksperymentów i ich analizy, zajęcia doświadczalne z chemii w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach (w tym w laboratorium)

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi lub kierunkami ścisłymi na uniwersytetach, chcących zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem przyrody

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, chemia, technologia chemiczna, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, biogospodarka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, ochrona środowiska, transport, inne kierunki politechniczne, ekonomia


matchemfizmatchemfiz2matchemfiz3

KLASA E

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia, historia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
polski, matematyka, geografia, historia

Nauczane języki obce:
j.
angielski (kontynuacja), j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 7 7
geografia 2 5 3
historia 2 5 5

 

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zwiększona liczba godzin j. niemieckiego, liczne zajęcia w instytucjach kultury, sztuki i muzeach, spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych/humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki

Przykładowe kierunki studiów:

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geologia, historia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe


matgeohistmatgeohist2matgeohist3

KLASA F (klasa akademicka)

Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja), j. hiszpański (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 5 7 5
geografia 1 4 4
wiedza o społeczeństwie 1 4 4

 

Klasa akademicka pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie będą uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami i doktorantami WPiA UW oraz będą brali udział w zorganizowanych dla nich zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji UW. Dodatkowo:

– zwiększona liczba godzin j. polskiego oraz j. angielskiego

– w I klasie zajęcia Logika dla prawników i nie tylko, będące uzupełnieniem tradycyjnych lekcji WOS;

– zajęcia w instytucjach kultury i muzeach, spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych;

– wyjazdowe warsztaty matematyczno-humanistyczne

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych polityką i mechanizmami jej działania, chcących poznać mechanizmy działania społeczeństw, ale też o szerokich zainteresowaniach humanistycznych obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków.

Przykładowe kierunki studiów:

prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, psychologia, filologia polska, studia amerykanistyczne, lingwistyka stosowana, filozofia, geologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, polityka regionalna, samorząd terytorialny, archeologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH), ekonomia.


anggeowosanggeowos2anggeowos3

KLASA MATEMATYCZNA (akademicka)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja), do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

Opis profilu:
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmioty rozszerzone Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 4+2* 6+2* 6+2*
fizyka 2 5 5
j. angielski 4 6 5

 

*Matematyka prowadzona we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego: część lekcji prowadzona przez pracownika Wydziału; program zawiera elementy matematyki wyższej.

Klasa akademicka objęta patronatem Wydziału Fizyki i Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo:

– dla uczniów zajęcia laboratoryjne z fizyki i wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników obu wymienionych wydziałów uzupełniające program nauczania fizyki i matematyki; zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fizycznej.

– realizowany w drugiej klasie w wymiarze 2 godzin tygodniowo przedmiot uzupełniający Numeryczne metody matematyki.

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych matematyką oraz innymi naukami ścisłymi i chcących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w tym kierunku. Rozszerzony program nauczania j. angielskiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają najważniejsze prace z zakresu nauk ścisłych.

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, gospodarka przestrzenna, inne kierunki politechniczne, ekonomia, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze.


matfizangmatfizang2matfizang3

Prócz zajęć, wyjazdów i warsztatów dedykowanych dla konkretnych profili, wszystkie oddziały biorą udział w wyjazdach integracyjnych na początku klasy pierwszej, tygodniowych wyjazdach narciarskich w klasie pierwszej i drugiej, Święcie Szkoły, wykładach otwartych i wielu innych przedsięwzięciach. Mogą też wyjechać na kilkudniowe wyjazdy edukacyjne. Uczniowie klas pierwszych organizują coroczny Dzień Otwarty dla Kandydatów, zaś uczniowie klas drugich w październiku Otrzęsinową Grę Terenową dla pierwszoklasistów.

Chętni uczniowie biorą udział w projektach i wyjazdach międzyklasowych, w organizacji szkolnych przedsięwzięć m.in. Festiwalu Teatralnego „12 minut”, Hoff Garden Party i wielu innych. Mogą również zaangażować się w działania HoffTV lub międzyklasowe turnieje sportowe (Hoff Liga Kopaczy, Hoff Basket League). W szkole działa kilka kół zainteresowań, SKS oraz ciemnia fotograficzna.

Szkolne przedsięwzięcia i wyjazdy dokumentowane są na stronie internetowej szkoły, zachęcamy do obejrzenia fotoreportaży.


01020304050607080910