OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

LAUREACI:
MATEUSZ KĘDZIORA: LXII Olimpiada Chemiczna, opiekun: Małgorzata Karwowska-Stefaniak
KAROLINA KASPRZYK: XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
KIJAN CROWLEY: 38 Olimpiada Języka Angielskiego (9 miejsce w Polsce), opiekun: Danuta Przeździecka
ZUZANNA MOROZ, III Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, opiekun: Zuzanna Zielińska
ZUZANNA MOROZ, X Olimpiada Przedsiębiorczości, opiekun: Zuzanna Zielińska
KATARZYNA BUBIEŃ, XLIV Olimpiada Biologiczna, opiekun: Anna Hnydka
ANNA ZAPOLSKA, XIX Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu, opiekun: Beata Wanago-Wojtczak
JAKUB STASIK, 1 miejsce w Polsce w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
MICHAŁ DĄBROWSKI, XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
ADAM PUCHALSKI: XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
MACIEJ FELCZAK: XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska


FINALIŚCI:
MACIEJ SAWCZUK: Ogólnopolski Konkurs Fizyczny First Step to Nobel Prize, opiekun: Anna Drosio
KAROLINA KASPRZYK: XI Olimpiada Przedsiębiorczości, opiekun: Zuzanna Zielińska
MARCIN MIŁOSZ: XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
MICHALINA MICHOROWSKA: XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
ALEKSANDER KOSTRZEWA: XLV Olimpiada Biologiczna, opiekun: Anna Hnydka
LUA CROWLEY: 40 Olimpiada Języka Angielskiego, opiekun: Anna Cioch
FILIP TEODOROWICZ – 38 Olimpiada Języka Angielskiego, opiekun: Anna Cioch
KRZYSZTOF WOREK: LVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun: Artur Jabłoński
LUIZA BOUTIE: XLI Olimpiada Historyczna, opiekun: Artur Jabłoński
OSKAR SARZYŃSKI, XLIV Olimpiada Biologiczna, opiekun: Anna Hnydka (wyróżniona praca badawcza)
MACIEJ PIEJKO, XLIV Olimpiada Biologiczna, opiekun: Jolanta Drózd (wyróżniona praca badawcza)
PIOTR SZUMIELEWICZ, XVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, opiekun: Zuzanna Zielińska
MICHALINA MICHOROWSKA, III Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, opiekun: Zuzanna Zielińska
KRYSTIAN OLECHOWSKI, XIII Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, opiekun: Beata Krasuska
WITOLD TOKARSKI, XXXIII Olimpiada Języka Łacińskiego, opiekun: Irena Tryc
NATALIA PIĘTA, XLIII Olimpiada Biologiczna, opiekun: Jolanta Drózd