NAUCZYCIELE

Język polski Małgorzata Bazan
Wioletta Ciak
Joanna Karpińska
Anna Kramek-Klicka
Małgorzata Wiśniewska
Wiedza o kulturze Małgorzata Bazan
Wioletta Ciak
Anna Kramek-Klicka
Małgorzata Wiśniewska
Edukacja filmowa Małgorzata Bazan
Małgorzata Wiśniewska
Edukacja medialna Małgorzata Bazan
Język angielski Monika Cena
Marta Cieśla
Anna Cioch
Aneta Fraind-Lisowska
Anna Gelo
Beata Krasuska
Magdalena Marmucka
Danuta Przeździecka
Język niemiecki Renata Fidos-Kowalewska
Paweł Jończyk
Katarzyna Mirosław
Anna Podemska
Halina Roszkowska
Katarzyna Siebuła-Zelek
Piotr Żurawski
Język francuski Edyta Nałęcz-Dźwigała
Marta Wikiera
Język hiszpański Tomasz Kościński
Anna Podemska
Marta Wikiera
Język rosyjski Iwona Godlewska
Język łaciński Irena Tryc
Historia Artur Jabłoński
Patrycja Malanowicz
Adam Rębacz
Wiedza o społeczeństwie Artur Jabłoński
Patrycja Malanowicz
Adam Rębacz
Matematyka Elżbieta Błahuta
Ewa Kołosowska
Joanna Kiełbasa
Maria Mędrzycka
Ewa Nizińska
Marek Pawłowski
Anna Sutkowska
Statystyczna analiza danych Anna Drosio
Michał Rutkowski
Informatyka Joanna Bobkowska
Ewa Kołakowska
Geografia Karolina Wolszczak
Chemia Zofia Czyżewska
Małgorzata Karwowska-Stefaniak
Szymon Kucharski
Joanna Redak
Fizyka Anna Drosio
Ewa Kołakowska
Zofia Pietrzak
Michał Rutkowski
Biologia Jolanta Drózd
Anna Hnydka
Podstawy przedsiębiorczości Zuzanna Zielińska
Edukacja dla bezpieczeństwa Krzysztof Tomaszewski
Wychowanie fizyczne Bartosz Juszczuk
Małgorzata Michalska-Sikorska
Małgorzata Siemaszko
Andrzej Piechociński
Jerzy Stankiewicz
Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Michalska-Sikorska
Religia ks. Adam Jaczewski
Piotr Sosnowski
Etyka Anna Hnydka
Pedagog szkolny Beata Badziukiewicz
Psycholog szkolny Beata Wolfram-Krukowska
Biblioteka Dorota Dębińska
Iwona Godlewska