Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i konsekwencji jego łamania

Prowadząca: Halina Roszkowska


Zawiera materiały do lekcji informatyki w klasie 1d w r. szk. 2016/17, w ramach innowacji.

Great Britain and other English-speaking countries.

Działania na ułamkach/wyrażeniach algebraicznych np:


Po skończeniu kursu uczeń doskonale zna pojęcia: 

  • silni, symbolu Newtona
  • ciągu,
  • ciągu arytmetycznego,
  • ciągu geometrycznego,
  • granicy ciągu,
  • szeregu geometyrycznego

Laboratorium programowania

Podstawowe informacje o budowie jądra atomowego i najmniejszych cząstkach materii.

  1. Definiowanie  wektorów
  2. Dodawanie i odejmowanie wektorów
  3. Mnożenie wektorów przez liczby
  4. Iloczyn skalarny wektorów
  5. Iloczyn wektorowy wektorów

Zmiana w postrzeganiu światła na przełomie XIX i XX wieku

Cel kursu: poznanie słownictwa związanego z kuchnią francuską oraz zapoznanie ze specyficznymi treściami z zakresu kultury francuskiej.

Wsparcie kursu pozyskiwania i obróbki danych pomiarowych.
Jest uzupełnieniem do wykonywanych na lekcjach SAD doświadczeń