INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Dokumenty przyjmujemy na STANOWISKACH NA PARTERZE (wejście od ulicy Wspólnej lub bramą od ulicy Hożej) w terminach:

piątek 26.06 w godzinach 11.00-16.00
poniedziałek 29.06 w godzinach 8.00-16.00

We czwartek 2.07 w godzinach 17.00-18.00 szkoła będzie otwarta, na parterze będą dostępne tylko listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Oryginały dokumentów będziemy przyjmować w:
piątek 3.07 w godzinach 8.00-16.00
poniedziałek 6.07 w godzinach 8.00-16.00.

W tym samym czasie kandydaci niezakwalifikowani mogą odebrać kopie dokumentów.

Razem z oryginałami kandydat składa:
1. kwestionariusz (do pobrania na stronie szkoły)
2. kartę zdrowia
3. trzy fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
4. zgodę na wyjazdy/wycieczki (do pobrania na stronie szkoły)

Wszystkie klasy pierwsze wyjeźdzają w pierwszych tygodniach nauki na trzydniowe wycieczki integracyne. Przewidywane terminy wyjazdów:
klasa I A, I G 2-4 września
klasa I E 10-12 września
klasa I B, I F 17-19 września
klasa I C, I D 20-22 września.
Przewidywany koszt wyjazdu: 300 zł od osoby.

Rodzice uczniów z klas I A i I G proszeni są o dokonanie wpłaty w sekretariacie szkoły w terminie 17 sierpnia - 1 września.

KWESTIONARIUSZ                  ZGODA NA WYCIECZKI
ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH
30 czerwca 2015 w Sali Tradycji wg harmonogramu:

13:00 3E
13:20 3F
13:40 3A
14:00 3B
14:20 3C
14:40 3D
ZŁOTA SZKOŁA 2014
CO NOWEGO W HOFFMANOWEJ?

GRA MIEJSKA HOFFMANOWEJ
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15
HOFFMANOWA W POWSINIE
HOFFMANOWA W BUDAPESZCIE
PIKNIK ABSOLWENTÓW
NIEODKRYTA EUROPA
HOFFMANOWA W LONDYNIE
2008 - 2015 Copyright @ IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej. Stronę realizuje Halina Roszkowska