W CZASIE WAKACJI DO SEKRETARIATU SZKOŁY ZAPRASZAMY W GODZINACH 9.00-15.00
INFORMACJE DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

Razem z oryginałami dokumentów należy złożyć:
1. kwestionariusz (do pobrania na stronie szkoły)
2. kartę zdrowia
3. trzy fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
4. zgodę na wyjazdy/wycieczki (do pobrania na stronie szkoły)

Wszystkie klasy pierwsze wyjeźdzają w pierwszych tygodniach nauki na trzydniowe wycieczki integracyne. Przewidywane terminy wyjazdów:
klasa I A, I G 2-4 września
klasa I E 10-12 września
klasa I B, I F 17-19 września
klasa I C, I D 20-22 września.
Przewidywany koszt wyjazdu: 300 zł od osoby.

Rodzice uczniów z klas I A i I G proszeni są o dokonanie wpłaty w sekretariacie szkoły w terminie 17 sierpnia - 1 września.

KWESTIONARIUSZ                  ZGODA NA WYCIECZKI
ZŁOTA SZKOŁA 2014
CO NOWEGO W HOFFMANOWEJ?

GRA MIEJSKA HOFFMANOWEJ
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15
HOFFMANOWA W POWSINIE
HOFFMANOWA W BUDAPESZCIE
PIKNIK ABSOLWENTÓW
NIEODKRYTA EUROPA
HOFFMANOWA W LONDYNIE
2008 - 2015 Copyright @ IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej. Stronę realizuje Halina Roszkowska