DORADZTWO ZAWODOWE

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Zebranie rodziców: 28.02.2019 (czwartek) godz. 17.30 – szkolenie dotyczące procedur egzaminacyjnych i rekrutacji

Prezentacja nt. egzaminu gimnazjalnego i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (dokument pdf)

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2019/2020 (prezentacja PowerPoint)

Harmonogram rekrutacji (dokument Excel)

Harmonogram działań gimnazjalisty (dokument pdf)

Dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych:

Plan naboru na rok szkolny 2019/2020 (dokument Excel)

Wykaz szkół, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020 (dokument Excel)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Informacje o rynku pracy

ore_logo[1]


Warszawski System Doradztwa Zawodowego

wsdz1[1]


Wsparcie doradców zawodowych z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty skierowanej do:

 • uczniów
  – indywidualne konsultacje w Pałacu Młodzieży – zapisy
  – indywidualne konsultacje w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES – zapisy
  – warsztaty dla uczniów (zgłoszenia dokonują nauczyciele) – zapisy
 • rodziców
  – spotkanie informacyjne Jak wspierać dziecko w projektowaniu kariery – zapisy
  – warsztaty Projektowanie kariery dzieci – zapisy
 • nauczycieli
  – szkolenia – zapisy odbywają się poprzez elektroniczny system zapisów WCIES
  – szkolenia rad pedagogicznych – zapisy

Indywidualne konsultacje dla uczniów

Serdecznie zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych.

Porad udzielają specjaliści zatrudnieni w:

1.  Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych – wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie

2. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1,  pokój 103,e-mail: ciidm@pm.waw.pl, tel. 22 656 66 48

3. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES, kontakt: crdz@wcies.edu.pl

Na indywidualne konsultacje obowiązują zapisy.


MAPA KARIER

46508736_1990575344367615_4626827564852183040_n


Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOFbrp[1]


Program: Ekonomia na co dzień


Ważne linki


Galeria

DSC_8898

IX edycja Turnieju Zawodów m.st. Warszawy pod hasłem „Wybierz zawód z pasją!” – 6 marca 2018 r.

2.Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń

Dni Otwarte w CKP 14.12.2016r.


Dane archiwalne:

Plan naboru na rok szkolny 2018/2019

oraz informacja o średniej liczbie punktów kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018

W plikach do pobrania znajduje się:

Analizując ww. dane należy zwrócić uwagę, że liczba punktów, jaką uzyskują uczniowie co roku ulega zmianie. Wyniki zależą m.in. od: trudności egzaminu gimnazjalnego, przedmiotów punktowanych do danego oddziału, liczby chętnych do danego oddziału.

Podczas „Dni otwartych” gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

W załączonych plikach znajdują się terminy spotkań:

„Harmonogram działań Gimnazjalisty” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (przygotowany na podstawie Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym informatorem „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2018/2019.


Dokumenty: