DORADZTWO ZAWODOWE

2.Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń

Dni Otwarte w CKP 14.12.2016r.

Plan naboru na rok szkolny 2018/2019

oraz informacja o średniej liczbie punktów kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018

W plikach do pobrania znajduje się:

Analizując ww. dane należy zwrócić uwagę, że liczba punktów, jaką uzyskują uczniowie co roku ulega zmianie. Wyniki zależą m.in. od: trudności egzaminu gimnazjalnego, przedmiotów punktowanych do danego oddziału, liczby chętnych do danego oddziału.

Podczas „Dni otwartych” gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

W załączonych plikach znajdują się terminy spotkań:

„Harmonogram działań Gimnazjalisty” w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (przygotowany na podstawie Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym informatorem „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2018/2019.


Dane archiwalne:


Dokumenty: