KLASY

mat[1]

Klasa ogólna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki „Matematyka z elementami informatyki”
(pierwszy język: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański)


eng[1]

Klasa ogólna z rozszerzonym programem j. angielskiego
(pierwszy język: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański)


film[1]

Klasa ogólna rozszerzona o zajęcia z edukacji filmowej
(pierwszy język: angielski; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański)


kult[1]
Klasa ogólna z edukacją kulturalno – artystyczną
(pierwszy język: angielski; drugi język: niemiecki)


folderimage[1]

Klasa ogólna z rozszerzonym programem matematyki „Rozumowanie i argumentowanie w matematyce”
(język podstawowy: angielski; drugi język: niemiecki)


biol[1]

Klasa ogólna z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii „Człowiek i środowisko”
(język podstawowy: angielski; drugi język: niemiecki)