STRONA GŁÓWNA

„Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać”


PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH – PREZENTACJA (PDF)


ZEBRANIE Z RODZICAMI W IX LICEUM I ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH

24.05.2018 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty (przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena zachowania)


Projekt edukacyjny „Miejsca pamięci narodowej – dokument” (29 września 2017 r.)