STRONA GŁÓWNA

„Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać”


Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

 W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w szkole w terminie do 17 września 2018 r.

Pedagog szkolny


Projekt edukacyjny „Miejsca pamięci narodowej – dokument” (29 września 2017 r.)