STRONA GŁÓWNA

„Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać”


Zebranie rodziców

28.02.2019 (czwartek) godz. 17.30 – dzień otwarty połączony ze szkoleniem dotyczącym procedur egzaminacyjnych i rekrutacji

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie doradcy zawodowego:

DORADZTWO ZAWODOWE