HOFFDAY, czyli Dzień Otwarty w Hoffmanowej, marzec 2017

30 marca przywitaliśmy w Hoffmanowej kandydatów do szkoły oraz ich rodziców. Odwiedziło nas ponad 1600 osób.

Uczniowie klas pierwszych, którzy przygotowywali się do tego wydarzenia od kilku miesięcy, zorganizowali dla gości prezentację poszczególnych profili, kawiarenkę, pokazy biologiczne, chemiczne i fizyczne, pokaz zumby oraz wiele innych atrakcji. Pełniąc z zaangażowaniem rolę gospodarzy, oprowadzali gimnazjalistów po szkole i opowiadali o panującej w niej atmosferze.

Najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły i rekrutacji przekazała rodzicom podczas spotkania w sali gimnastycznej dyrekcja.


Zdjęcia: Halina Roszkowska

_83A7755_83A7811_83A7816_83A7821_83A7763_83A7772_83A7756_83A7757_83A7758_83A7760_83A7765_83A7768_83A7769_83A7771_83A7776_83A7781_83A7790_83A7792_83A7795_83A7798_83A7799_83A7801_83A7778_83A7803_83A7804_83A7805_83A7806_83A7791_83A7817_83A7850_83A7779_83A7818_83A7819_83A7822_83A7823_83A7825_83A7782_83A7825_1_83A7826_83A7833_83A7842_83A7844_83A7846_83A7852_83A7853_83A7761_83A7762_83A7858_83A7859_83A7764_83A7863_83A7865_83A7867_83A7871_83A7872_83A7874_83A7875_83A7876_83A7878_83A7879_83A7880_83A7890_83A7902_83A7903_83A7906_83A7907_83A7908_83A7909_83A7924_83A7923_83A7910_83A7911_83A7914_83A7919_83A7920