AUSCHWITZ W OBLICZU POSTPAMIĘCI, 9-11 marca 2017 r.

Uczniowie Liceum Hoffmanowej po raz trzeci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Muzeum Auschwitz-Birkenau. W programie znalazło się zwiedzanie terenu obozów, warsztat na temat dzieci Holokaustu w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży oraz wieczorne warsztaty i projekcje pod hasłem postpamięci drugiego pokolenia.


zdjęcia: Adam Rębacz


39630002a39630004a39630007a39630008a39630012a39630013a39630014a39630016a39630020a39630023a39630026a