STRONA GŁÓWNA

HARMONOGRAM ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO:
5.07.2016 od godz. 11.00 w sali tradycji:

11.00 – 11.20 klasa 3A
11.20 – 11.40 klasa 3B
11.40 – 12.00 klasa 3C
12.00 – 12.20 klasa 3D
12.20 – 12.40 klasa 3E
12.40 – 13.00 klasa 3F
13.00 – 13.20 klasa 3G


KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO LICEUM:
Od 18.07.2016 (od godz. 9.00) do 26.07.2016 (do godz. 12.00) kandydaci zakwalifikowani do IX LO powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna KWESTIONARIUSZ (można otrzymać w sekretariacie w momencie składania dokumentów lub pobrać TUTAJ),
• podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w wycieczkach szkolnych (druk zgody można otrzymać w sekretariacie w momencie składania dokumentów lub pobrać TUTAJ),
• 2 zdjęcia do legitymacji,
• kartę zdrowia (jeśli kandydat ją posiada).

Laureaci konkursów i olimpiad, którzy wcześniej złożyli oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, powinni również złożyć pozostałe dokumenty.

Przyjmowanie dokumentów będzie odbywać się w sekretariacie:
• w dniach 18 – 25.07 w godz. 9.00 – 15.00
• 26.07 w godz. 9.00 – 12.00
HOFFMANIACY UCZĄ FIZYKI W GRABOWIE NAD PILICĄ, czerwiec 2016

Slider

HOFF GARDEN PARTY, czerwiec 2016

Slider

PROJEKT REFORMACJA 500, maj 2016

Slider

AUSCHWITZ - WYJAZD STUDYJNY, marzec 2016

Slider

KLASA 3F W KRAKOWIE, październik 2015

Arrow
Arrow
Slider

ZAKOŃCZENIE TRZECICH KLAS, 28 kwietnia 2016

KONKURS MATEMATYCZNY NABÓJ, kwiecień 2016

DZIEŃ OTWARTY W HOFFMANOWEJ, 31 marca 2016

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ, luty 2016

PROJEKT WARSZAWIACY

KLASA 1B I 1E W ZWARDONIU, luty 2016

KLASA 2A I 2H W ZWARDONIU, luty 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider